บริการ

ปรึกษาหมอ

รายละเอียด

พญ.พิลัมภา สังข์สม

- แพทยศาสตร์บัณฑิต ร.พ.รามาธิบดี ม.มหิดล
- วุฒิบัตรด้านเวชศาสตร์ความงามและเลเซอร์จาก American Academy of Aesthetic Medicine(Board Certificate)
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงด้านโรคผิวหนัง จากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (Diploma of Dermatology and Dermatosurgery,30 th DCDD)
- ประกาศนียบัตรอบรมวิชาโรคผิวหนังจากสถาบันโรคผิวหนัง รุ่นที่ 37
- ประกาศนียบัตรอบรมวิชาโรคผิวหนังจากสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย รุ่นที่30
- ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดสารเติมเต็มจาก Restylane,Sweden
- ประกาศนียบัตรอบรมการฉีดโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ร้อยไหมจากประเทศเกาหลี
- ประกาศนียบัตรอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด จากสมาคมแพทย์คีเลชั่นแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
- สมาชิกศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
- สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย

นพ.นริทธิ์ สังข์สม

- แพทย์ศาสตร์บัณทิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วุฒิบัตรด้านศัลยศาสตร์(ผ่าตัด)
- ประกาศนียบัตรอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด จากสมาคมแพทย์คีเลชั่นแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรอบรมเรื่องการผ่าตัดมะเร็งเต้านม และตกแต่งเต้านม จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ