โรคผิวหนัง ผม เล็บ

Nail

a430.jpg

ผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรัง

a150.jpg
ภูมิแพ้ผิวหนัง

a250.jpg
สะเก็ดเงิน

a333.jpg
กระเนื้อ

a5fr.jpg
เนื้องอกของต่อมเหงื่อ

a6oo.jpg
แผลเป็นคีลอยด์

a7ty.jpg
หูด

a8fro.jpg
ผมร่วงเป็นหย่อม

a960_0.gif
สะเก็ดเงินที่เล็บ