เส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอด

โรคเส้นเลือดขอด เป็น โรคของหลอดเลือดที่พบบ่อยที่สุดคำว่า เส้นเลือดขอด หรือ Varicose vein นั้น หมายถึงการที่หลอดเลือดดำในบริเวณใต้ผิวหนังชั้นตื้น(Superficial veins) มีการโต ขยายขนาด คดเคี้ยว ซึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่าในขณะที่เรายืนอุบัติการณ์ของโรคโรคนี้ มักพบใน สตรี อุบัติการณ์ เพิ่มขึ้นตาม อายุ น้ำหนักตัว จำนวนบุตรความสัมพันธ์ กับ อาชีพที่ต้องยืนนั้น พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ ที่แน่นอน เช่น ยืนน้อยอาจเป็นได้ ยืนมากๆ อาจเป็นน้อยกว่า อย่างไรก็ตามพบว่า การยืน หรือนั่งนานๆ ก็ มีส่วน
สาเหตุปัจจุบัน ยังไม่มีการระบุ แน่ชัดว่า สาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไร มีสมมุติฐานมากมายสมมุติฐานที่เชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือ เกิดจากความผิดปกติ (Weakness) ของลิ้น(Valve)และผนังหลอดเลือด ซึ่งลิ้นในหลอดเลือดดำนั้น เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันเลือดไหลย้อนกลับหลอดเลือดดำปกติ โดยปกติในหลอดเลือดดำจะมีลิ้นภายในเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ นั่นคือเมื่อเรายืน ลิ้นก็จะเป็นตัวป้องกันเลือดไหลย้อนลงมา เมื่อมีความผิดปกติ ของ ลิ้นและ ผนังหลอดเลือดเลือดไม่สามารถผ่านไปได้หมดทำให้เลือดไหลย้อนกลับทำให้ เกิด การขยายตัวของเส้นเลือด เกิดการเสื่อมของความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดจนกลายเป็นเส้นเลือดขอดตามมา หลอดเลือดดำผิดปกติ

อาการ
อาจจะมีอาการปวดแบบไม่มีแบบแผนที่แน่ชัด(Non-specific),รู้สึกว่าขาหนักๆเป็นผลมาจากการที่มีเลือดมา pool ที่ขา ทำให้เส้นเลือดที่ขาโป่งออก อาการจะแย่ลง เมื่อยืน หรือ นั่งนานๆ จะดีขึ้นเมื่อยกขาสูงกว่าหัวใจ ปกติจะไม่มีบวม อาการบวมอาจเกิดจากมีความผิดปกติ ของหลอดเลือดชั้นลึกด้วย

การรักษา แบ่งเป็น 2 อย่าง
1.การรักษาแบบ ประคับประคอง(Conservative treatment)โดยทั่วไป จะใช้วิธีนี้ ซึ่งจะเน้นหนักไปทางการป้องกัน และรักษาตามอาการมากกว่าซึ่งสามารถทำได้โดย สวมถุงน่อง ชนิดพิเศษ ซึ่งจะมีความหนา และแน่น กว่าถุงน่องทั่วไป โดยทั่วไปจะมี ความดัน อยู่ในช่วง 20-30 mmHg การสวมจะต้องสวมตั้งแต่ โคนขา ถึง ข้อเท้า สวมน้อยกว่านี้เช่น เฉพาะตรงเส้นเลือด ไม่ได้ผล

2.การรักษาแบบเฉพาะ (Specific treatment)ซึ่ง จะทำการรักษา แบบนี้ เมื่อ มีอาการมากขึ้น มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น รวมทั้ง ในแง่ความสวยงาม

ปัจจุบันมีวิธีรักษาอยู่ 3 อย่าง คือ
1. การฉีดสาร Sclerosing เข้าไปในหลอดเลือดดำ ซึ่งจะทำให้ เส้นเลือดนั้น ฝ่อ แล้วยุบตัวไปนิยมทำกันในเส้นเลือด ขนาดเล็กๆ ไม่ใหญ่มาก หรือ ใช้กับ เส้นเลือดที่หลงเหลือ หรือเป็นซ้ำหลังจากการผ่าตัด
ข้อดี คือ-ไม่ต้องผ่า ไม่ต้องนอน รพ.
ข้อเสีย คือ ต้องฉีดหลายครั้ง และอาจมีรอยดำได้เล็กน้อยในบริเวณที่ฉีด

2. การผ่าตัดเหมาะกับหลอดเลือดขนาดใหญ่เป็นยาวเกือบทั้งขา ไม่สามารถฉีด Sclerosing Agent ได้
ข้อดี คือ หลังการรักษาเพียงครั้งเดียวื เส้นเลือดขอดส่วนใหญ่จางลงค่อนข้างมาก
ข้อเสีย คือ นอนร.พ.ประมาณ 3 - 5 วัน อาจมีอาการปวดได้เล็กน้อยหลังผ่าตัด

3.เลเซอร์ใช้ในการรักษาเส้นเลือดขอดที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก(ใยแมงมุมขนาดเล็ก)ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 มล. ยิงเข้าไปบริเวณที่ต้องการรักษา ซึ่งพลังงานเลเซอร์จะเข้าไปทำลายเส้นเลือดขอด โดยไม่ทำให้เกิดบาดแผลแต่อย่างใด หลังทำคนไข้อาจมีรอยช้ำๆ บ้าง แต่รอยก็จะค่อยๆ จางหายไปเอง ส่วนเลเซอร์อีกชนิดหนึ่งใช้ตัวนำเลเซอร์สอดเข้าไปในเส้นเลือด เหมาะกับเส้นเลือดขนาดปานกลาง
ข้อดี คือ ไม่ต้องนอนร.พ.
ข้อเสีย คือ ราคาสูง และต้องทำการรักษาหลายครั้ง